Kontakt


Siedziba:
Czarnochowice 386, 32-020 Wieliczka

KRS: 0000521532

Kapitał zakładowy 15.000,00zł

NIP: 6832084217

Adres biura (korespondencyjny):
ul. E.F.Nila 7 (brama 2)  32-050 Skawina

Design and Deliver sp. z o.o.

tel: +48 533 311 389  ofertowanie, sprawy techniczne.

tel: +48 796 311 389   sprawy administracyjne, logistyka.


e-mail: